do. 04.03 — 20:00 Le Caravansérail
Tot diep in de 17e eeuw gingen de theaters in Engeland op slot en klonk muziek er alleen in de kerken. Tot koning Charles II de theaterdeuren weer openzwaaide, dames op het toneel kwamen en in Londen een muziektheatrale revolutie losbarstte. Geen special effect was te gek voor de toneelmuziek, dansen en masques van Matthew Locke, John Blow en ‘last but not least’ Henry Purcell. Bertrand Cuiller en Le Caravansérail nemen u mee in de coulissen van hun fantasiewereld. Feest met hen mee, u zult het u niet beklagen.